Busy do Niemiec

Niemcy to jeden z najważniejszych sąsiadów Polski. Po pierwsze dlatego, że tereny przygraniczne na przestrzeni lat zmieniały swoją przynależność państwową. W efekcie wielu Polaków mieszka w Niemczech, a wielu Niemców w Polsce. Drugim elementem, który wpływa na charakter sąsiedztwa jest migracja zarobkowa. Od wielu już lat Polacy właśnie w Niemczech szukają swojego sposobu na życie. […]